page contents

آموزش مالکیت فکری

یکی از زیرساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین ومقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید. اصطلاح مالکیت فکری برای اولین بار در اکتبر ۱۸۴۵ دردادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown و شرکایش، مورد استفاده قرار گرفت. با تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۱۹۶۷ این اصطلاح بصورت رسمی بکار برده شده است. فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظرمالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.

منبع: ستاد فناوری نانو

                                             مالکیت فکری و اهمیت آن                                                  

                                            آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری                                   

                                              حقوق مالکیت ادبی و هنری                                          

                                              حقوق مالکیت صنعتی                                                  

                                                        علائم تجاری                                                       

           مدیریت دارایی های فکری و تبدیل مالکیت فکری به دارایی های منفعت ساز         

                قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری              

                                     پتنت یا حق ثبت اختراع و شرایط چهارگانه آن                           

                     ساختار و اجزای پتنت و نحوه جستجوی آن در منابع بین المللی                  

چارچوب های قانونی ثبت اختراع و نحوه استفاده از حمایت های بین المللی مالکیت فکری

                                   روند ثبت اختراع در داخل و خارج از کشور                                  

                                    تحلیل پتنت در حوزه های خاص فناوری