page contents

ثبت اختراع داخل کشور

 

 

اختراع چیست؟

بطور کلی اختراع حق انحصاری است که به مخترع آن در قبال خلق و ایجاد محصول با فرآیند صنعتی که دارای وصف جدید بودن ، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی است از طرف دولت و قوه حاکمه اعطاء می شود بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است . این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله ،دستگاه ،محصول دارو یا فرآیند صنعتی کاملا جدید مربوط باشد ،یاممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.

مزایای ثبت اختراع چیست؟

اختراع ،حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION ) است . اما از اختراع در قوانین مختلف کشور ها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات جاریه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرط استفاده از این حق،ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT ) می باشد  .

پس از ثبت اختراع و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع ،بر طبق قانون  به دو شکل از ثبت اختراع حمایت می شود:

ماده۱ قانون ثبت اختراع

 اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را دريك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد.

ماده۲ قانون ثبت اختراع

اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي‌، اختراعي كاربردي محسوب مي‌شود كه در رشته‌اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع‌دستي‌، كشاورزي‌، ماهيگيري و خدمات نيز مي‌شود.

ماده۳ قانون ثبت اختراع

گواهينامه ثبت اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي‌كند و دارنده آن مي‌تواند از حقوق انحصاري ثبت اختراع بهره‌مند شود.

ادامه مطلب

طبقه بندي بين المللي اختراع (IPC) يك سيستم سلسه مراتبي طبقه بندي اختراع است كه بر اساس معاهده استراسبورگ (۱۹۷۱) شكل گرفته و در بيش از ۱۰۰ كشور براي طبقه بندي يكسان مطالب اختراع ثبت شده استفاده مي شود. معاهده استراسبورگ (۱۹۷۱) يكي از معاهداتي است كه تحت مديريت سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO) شكل گرفته است. طبقه­بندي­ها به صورت منظم توسط گروهي از كارشناسان به روزرساني مي شوند. گروه كارشناسي مذكور متشكل از نمايندگان دولت­هاي عضو معاهده و نمايندگان ناظر ساير سازمان­ها، نظير اداره ثبت اختراعات اروپا مي­باشد.

انتشار اختراع ثبت شده در كشورهاي عضو حداقل شامل يك طبقه بين المللي است كه به موضوع اختراع اشاره دارد و حتي ممكن است به جزييات بيشتري از مطالب اختراع اشاره كند.

هر اصطلاح طبقه بندي شامل نشانه هايي مثل A01B 1/00 (كه تحت عنوان “ابزار دست” شناخته مي شود.) حرف اول نماد بخش است كه در اينجا A نماد بخش “نيازهاي انساني” است. پس از آن دو عدد وود دارد كه نشان دهنده زير بخش مربوطه است. (در اينجا A01B نشان دهنده نيازهاي انساني زيربخش كشاورزي، شكار، صيادي، جنگلداري و پس از آن لوازم جانبي ماشين آلات و ابزار به طور كلي است.) سپس با سه رقم ادامه مي يابد كه رقم اولي زيرگروه اصلي و پس از يك خط مورب عدد مربوط به زيرگروه فرعي است.

داور اختراع طبقه مخصوص تقاضاي ثبت و يا اسناد اختراع را به دقيق ترين حالت اختصاص مي دهد .

طبقه بندي بين المللي اختراع

بخش الف: نيازهاي انساني

زير بخش: كشاورزي

زيربخش: مواد غذايي ـ تنباكو

زيربخش: اقلام شخصي يا خانگي

زيربخش: سلامتي و بهداشت، سرگرمي و تفريحات

بخش ب: انجام عمليات مختلف؛حمل ونقل و ترابري

زيربخش: جداسازي، مخلوط كردن

زيربخش: عمليات مختلف شكل دادن

زيربخش: چاپ ونشر

زيربخش: حمل ونقل، ترابري

زيربخش: فناوري ساختارهاي ذره‌بيني، نانو فناوري

بخش ج: شيمي ـ متالورژي

زيربخش: شيمي

زيربخش: متالورژي

بخش د: منسوجات، كاغذ

زيربخش: منسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف كه به صورت ديگري ارائه نمي‌شوند

زيربخش: كاغذ

بخش هـ : ساختمان‌ها و بناهاي ثابت

زيربخش: ساختمان

زيربخش: حفاري زمين و صخره، استخراج معدن
بخش و: مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و اسلحه‌ها و انفجار

زیر بخش : انواع موتور یا پمپ

زيربخش: مهندسي به مفهوم عام آن

زيربخش: روشنايي، گرمايش

زيربخش: انواع اسلحه، انفجار

بخش ز: فيزيك

زيربخش: وسايل

زيربخش: صنعت هسته‌اي

بخش ح: برق

A

SECTION A — HUMAN NECESSITIES

B

SECTION B — PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

C

SECTION C — CHEMISTRY; METALLURGY

D

SECTION D — TEXTILES; PAPER

E

SECTION E — FIXED CONSTRUCTIONS

F

SECTION F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

G

SECTION G — PHYSICS

H

SECTION H — ELECTRICITY

طبقه بندی بین المللی اختراع

Content for the tab مدارک و مستندات مورد نیاز جهت ثبت اختراع